Nöroşiruji (Beyin Cerrahisi)

Nöroşiruji (Beyin Cerrahisi)

Erişkin ve çocukluk çağı beyin, omurilik ve sinir sistemine ait tüm doğumsal ve edinsel tümör, damar ve yapısal hastalıkların ve tüm travma olgularının tanı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Nöroonkolojik Hastalıklar (Beyin Omurilik Tümör Hastalıkları),Serebrovasküler Hastalıklar (Beyin Omurilik Damar Hastalıkları), Spinal Hastalıklar(Omurga-Omurilik Hastalıklar), Periferik Sinir (Çevre Sinirleri) Cerrahisi ve Ağrı Cerrahisi, Pediatrik (Çocukluk çağı sinirleri) alanlarında hizmet sunar.

Hemen İletişime Geçin...

Türkiye'de almak istediğiniz tedaviniz için bizimle iletişime geçin. Tedaviniz için yapılması gereken her konuda sizlere yardımcı olalım.